Khô Đù 1 Nắng

Clear
=

Giá Trị Dinh Dưỡng

Khô cá đù 1 nắng là thực phẩm sau khi làm sạch tách xương và phơi khô cá đù dưới trời nắng, cần phải chọn cá thật tươi để phơi khô sẽ có được thành phẩm ngon nhất

CÒN NHIỀU HẢI SẢN TƯƠI NGON KHÁC