Sale!

Mực Lá

Clear
=

Giá Trị Dinh Dưỡng

Mực lá to là loại cao cấp, được đánh bắt từ vùng biển miền Trung loại này khá hiếm.Thường được câu thủ công bằng tay vẫn còn sống đến tay khách hàng, thế nên thịt của nó thường tươi, mềm

CÒN NHIỀU HẢI SẢN TƯƠI NGON KHÁC