Sale!

Ốc Hương

Clear
=

Giá Trị Dinh Dưỡng

Ốc hương có thịt dai và săn chắc ăn rất ngon và ngọt. Độ lớn của ốc hương tỉ lệ thuận với giá tiền bởi vì ốc hương lớn thường khá hiếm và khó bắt

CÒN NHIỀU HẢI SẢN TƯƠI NGON KHÁC