Tôm Đất

Clear
=

Giá Trị Dinh Dưỡng

Tôm hùm đất không lớn như tôm hùm bông hay tôm hùm Alaska nhưng thịt rất dai ngọt đặc biệt là phần đầu tôm. Ngoài ra phần vỏ tôm khá mềm nên có thể ăn được

CÒN NHIỀU HẢI SẢN TƯƠI NGON KHÁC